Céljaink

A Digitális Jövőért Alapítvány olyan széleskörű, non-profit kezdeményezés, amely független, szakmai alapokra épülő tevékenységével járul hozzá az Őt támogatók szándékaihoz és elvárásaihoz. Alapítványunk minden olyan ötletet, alakuló félben lévő szolgáltatást támogat, amely segíti a társadalom minden egyes rétegének digitális felzárkóztatását. Olyan, iparágaktól független megoldásokat támogatunk, valósítunk meg, melyekben szerepet játszik az online technológia bármely formája.

2017. október 23-25 között került megrendezésre Berlinben a „Broadband World Forum"

A legnagyobb szervezett eseménye, a világ vezetékes hálózati közösségének. Államigazgatási és a piac szereplői, top vezetők, szervezetek, állami intézmények rangos képviselői találkoznak.

Broadband forum Berlin

Több mint 4.000 résztvevő, 300 nál több előadó – köztük a Digitális Jövőért Alapítvány – segítségével, 100 óránál több előadás/fórumbeszélgetés által osztottuk meg egymással tapasztalatainkat.

Versenyben a Digitális Jövőért Alapítvány

A magyar Digitális Jövőért Alapítvány is esélyese annak a díjnak, amelyet Brüsszelben adnak át 2017. november 20-21.-e közötti „Európai Szélessávú Napok” címet viselő rendezvény keretein belül. Az eseményre hivatalos valamennyi Európai Uniós ország nemzeti és regionális hatóságainak vezetői, szakbizottságok tisztviselői és más iparági kulcsszereplők. Az eseményen azokat a kihívásokat, lehetőségeket vitatják meg, amelyekkel Európa országai szembesülnek a szélessávú hálózatok kiépítése során, különösen a vidéki és a városi térségekben.

Az alapítvány tevékenységei:

online szolgáltatások megvalósítása, informatikai edukáció, digitális felzárkóztatás, internetes szolgáltatások népszerűsítése, megismertetése, KKV szektor digitális felzárkóztatása (honlap, domain, mobil, netbank és biztosítás csomagok kidolgozása, EU és hazai pályázati finanszírozás, banki hitelek biztosítása online szolgáltatások megvalósításához). EU pályázatok felkutatása, menedzselése, projektvezetés.

Tájékoztatás
kutatás, tanulmányok

A jelenlegi magyar és nemzetközi – elsősorban EU – állapotok monitorozása, felmérések, adatok, tanulmányok készítése. Tudásbázis felépítése saját és külső források segítségével. Rendszeres időközönként közölt riportok a vállalkozások és magánszemélyek átfogó tájékoztatás céljából. Az információk hiteles, rövid és alkalmazásképes közlése.

Értékközvetítés
innováció, edukáció

Konkrét projektek felépítése vagy azokban közreműködés, melyek a hazai digitális élet szerves részévé válnak. Rendszeres és tartalmas irányokat képvisel, valósít meg, konkrét eredményeket mér és mutat. Képzéseken, rendezvényeken segít a digitális jövő lehetőségeinek feltárásában, ismertetésében

Értékteremtés
fejlesztés, életre hívás

Az Alapítvány tevékenyen részt kíván venni konkrét projektekben is. A támogatói, pályázati és Európai Uniós források olyan alkalmazásokban, technológiákban, innovatív fejleszésekben jelennek meg, mely javítja a digitális életminőséget Hazánkban valamint az Európai Unióban. Folyamatosan keressük és fogadjuk azokat az ötleteket és lehetőségeket, melyek megvalósulásukkal konkrét szolgáltatást, ismeretet adnak, valósítanak meg, elsősorban a hazai és az Európai Unió felhasználói számára.

Felzárkóztatás
távmunka, távoktatás

Távmunka és távoktatási programok kidolgozása, Alapítványunk olyan mintaértékű projektek létrehozását és széleskörű megismertetését támogatja, amelyeknek tapasztalatait munkaadók és munkavállalók egyaránt hasznosítani tudják. Példaképeket kívánunk állítani a munkájukban az infokommunikációs eszközöket innovatív módon használók elé. Elismerni és másokkal is megismertetni azok munkáját, akik a legtöbbet teszik az interneten való munkavégzés elterjedéséért, az innovatív megoldások megvalósulásáért.

Digitális projektek

Célunk a jó ötletek megvalósítása, amennyiben digitális témakörben rendelkezik egy jó ötlettel akár félkész szolgáltatással és az megfelel Alapítványunk céljainak is, akkor megpróbáljuk együttes erővel megvalósítani azért, hogy az ötletből valódi szolgáltatás vagy termék jöjjön létre a digitális térben.

Alapítványi inkubátor

Alapítványunk meglévő ismereteivel, alapítványi vagyonával és széleskörű kapcsolatrendszerével segíti az előremutató ötleteken alapuló startupok megvalósítását. Segítségünkkel akár nemzetközi piacokon is megjelenhet terméke vagy szolgáltatása amennyiben az a digitális társadalom számára előnyös megoldásokat tartalmaz.