Céljaink

A Digitális Jövőért Alapítvány olyan széleskörű, non-profit kezdeményezés, amely független, szakmai alapokra épülő tevékenységével járul hozzá az Őt támogatók szándékaihoz és elvárásaihoz. Alapítványunk minden olyan ötletet, alakuló félben lévő szolgáltatást támogat, amely segíti a társadalom minden egyes rétegének digitális felzárkóztatását. Olyan, iparágaktól független megoldásokat támogatunk, valósítunk meg, melyekben szerepet játszik az online technológia bármely formája.

Alapítványunk célja a digitális írástudatlanság felszámolása, az eltérő korosztályoknak megfelelő formájú tájékoztatása és oktatása, az online világ lehetőségeiről.

Kiemelt szerepet kap az alapítvány tevékenysége során az innováció, távmunka, távoktatás, beleértve ezek eszközeit (a számítógép használatától, az online szolgáltatások megismerésén át, az internetes pénzügyi műveletekig, pl. netbank, online fizetési lehetőségek).

Fontos szerepet szán alapítványunk a vállalkozások – elsősorban a KKV szektor - digitális felzárkóztatására, tájékoztatására.

Az alapítvány céljai elérését támogatókkal, pályázati és EU források bevonásával valósítja meg.

 

Fő feladatainknak tekintjük:

  • Tájékoztatás – (kutatás, publikációk, tanulmányok)

A jelenlegi magyar és nemzetközi – elsősorban EU – állapotok monitorozása, felmérések, adatok, tanulmányok készítése. Tudásbázis felépítése saját és külső források segítségével.

  • Értékközvetítés – (innováció, edukáció)

Konkrét projektek felépítése vagy azokban közreműködés, melyek a hazai digitális élet szerves részévé válnak. Rendszeres és tartalmas irányokat képvisel, valósít meg, konkrét eredményeket mér és mutat. Képzéseken, rendezvényeken segít a digitális jövő lehetőségeinek feltárásában, ismertetésében.

  • Értékteremtés – (fejlesztés, életre hívás)

Az Alapítvány tevékenyen részt kíván venni konkrét pontokon is. A támogatói, pályázati és EU-s források olyan alkalmazásokban, technológiákban jelennek meg, mely javítja a digitális életminőséget.
Folyamatosan keressük és fogadjuk azokat a lehetőségeket, melyek megvalósulásukkal konkrét szolgáltatást, ismeretet adnak, valósítanak meg.

Az Alapítvány célcsoportja:

A Digitális Jövőért Alapítvány célja, hogy a digitális írástudatlanság felszámolja, az eltérő korosztályoknak megfelelő formájú tájékoztatást és oktatást biztosítson, az hazai online világ lehetőségeiről.
A magyar lakosság - 15-74 éves korosztály/ 7,46 millió fő, 2017 júliusi adat, forrás: KSH - számára lehetőségeket teremtsen munkavállalási lehetőségeinek bővítésére. Területileg, éppen az online hálózati elérhetősége magas arányára építve, Magyarország teljes területére kíván szolgáltatni. (Összefoglalva a teljes magyar lakosság 15-74 közötti korosztálya az elsődleges célcsoport.)

Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók támogatását közéjük tartoznak a pályakezdők (a megfelelő képzettséggel de gyakorlattal nem rendelkező munkavállalók számára a kezdeti projekt alapú munkavégzés kellő gyakorlatot és biztonságot jelenthet ahhoz, hogy ezáltal a társadalom állandó jellegű munkavállaló rétegébe tartozzanak). Az ideiglenesen munkából kiszorulók: például: GYES/GYED-en lévők részmunkaidős foglalkoztatottságának támogatását (részmunkaidőben elvégezhető informatikai feladatok távmunkában könnyedén teljesíthetők, így a munkából kiesők egyrészt tovább képezhetik magukat, nem maradnak ki az aktuális trendekből és a részmunkaidőből tehetségük és eltökéltségük révén könnyedebben tudnak újból állandó idejű munkavállalókká válni).  Szintén célcsoportunk a mozgásukban korlátozottak illetve az elmaradott földrajzi régiókban élők, akiknek pusztán egy számítógépre és internetkapcsolatra illetve alapszintű számítógépes ismeretekre van szükségük ahhoz, hogy könnyebb informatikai jellegű munkákat (pl. adatbázis feltöltés, adatbázisok javítása) képesek legyenek elvégezni.

Secunder célcsoportunk a vállalkozói szektor azon szegmense, mely tevékenysége során nem ismeri és nem alkalmazza azon lehetőségeket, mely a gazdálkodói tevékenységében nagyobb hatékonysághoz segítheti, növelheti a vállalkozások bevételét.

Az Alapítvány etikai kódexe

Digitális Jövőért Alapítvány etikai kódexe

Az Alapítvány stratégiája

Digitális Jövőért Alapítvány stratégiája