Magyar internetezők internetpenetráció (2004-2016)

A Digitális Jövőért Alapítvány célja, a magyar digitális írástudatlanság csökkentése. Ahhoz, hogy ezt a célt szakmai alapokon közelítsük meg, megvizsgáltuk a magyar tényeket, adatokat. Vizsgálatunk kezdő éve 2004 – 2004 május 01.-én csatlakozott Magyarországa az Európai Unióhoz (továbbiakban EU). A záróév 2016, mert a tanulmány készítésekor ez az utolsó, lezárt év.

/ Mit vizsgáltunk?

Magyarország digitális fejlettségét az ott elérhető szolgáltatások, azok volumene, változásai mutatják meg legjobban. A lakosság és a gazdálkodó szervezetek digitális tevékenysége mérhetővé válik ezek alapján.

/ Miért ezeket az adatokat alkalmazzuk?

Az általunk választott és vizsgált, összehasonlított adatok:

  • Mo. népessége - száma, január 01
  • A .hu közdomainek alatt delegált domainek száma - jan.01
  • Bekapcsolt vezetékes fővonalak száma
  • Mobil-előfizetések száma
  • Internet-előfizetések száma
  • Mobil internet előfizetések száma
  • Adatszolgáltatók száma
  • Kábeltelevízió előfizetők száma

Az igénybe vett szolgáltatások száma a lakosság számához viszonyítva mutatják a terjedés nagyságát. Ezért ezeket az adatokat rendeltük a lakosság számához.

/ Lakosság és internet

A népesség nagysága adja a digitális fogyasztók, felhasználók számát, nagyságát. A magyar népesség száma folyamatosan csökkenő számot mutat. A 2004 es 10.117.000 fő 2016 ra 9.830.000 lélekszámra csökkent. Ha a 2004 es számot vesszük 100% nak, akkor 2016 ra  - 12 év alatt - 3% al  (287.000 fő vel) csökkent Magyarország népessége.

A lakosság és az internet előfizetések számát vizsgálva az látható, hogy 11 év alatt nagyságrenddel nőtt az internet előfizetések száma. Míg 2004 ben 794.870 internet előfizetés volt, 2015 re ez 8.110.373 re nőtt. A magyar lakosság egészére vetítve a 100 főre jutó internet előfizetések száma 7,9 ről 82,3 ra nőtt, több mint megtízszereződött!

A fenti adatok alapján kijelenthető, hogy Magyarországon mára az internet előfizetők száma a lakosság szinte teljes egészében elérhetőek. Az internet előfizetések segítségével a digitális világ elérhető minden állampolgárnak. Így lakóhelytől, társadalmi és anyagi helyzetétől függetlenül, azonos feltételekkel használhatja munkára, tanulásra, kikapcsolódásra a digitális lehetőségeket.

/ Internet előfizetések

Fontos mérőszám az internet előfizetések számának és a mellé rendelt mobil internet előfizetések számának alakulása. 2006 os 199.784 mobilnet előfizetői szám 2015 re 5.428.214 re nőtt. Ez több mint 27 szeres növekedést mutat.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az Adatszolgáltatók száma 2004 ben 369 volt, ez 2016 ra 170 re módosult. 2004 és 2009 között 300 nál is több Adatszolgáltató biztosítatta a piac igényeit, majd egy lassú konszolidációval 2009 és 2015 között 170 re csökkent a számuk. Mindeközben az igénybe vett szolgáltatások száma folyamatos növekedést mutatott.

/ Telefon szolgáltatások

A digitális világ máig fontos szereplője a telefonos kommunikáció. Összehasonlításképp a bekapcsolt vezetékes fővonalak száma (diagramban sárga) és a mobil-előfizetések száma (diagramban zöld) mutatja miképp változtak az előfizetői számok. Míg 2004 ben 3.570.000, 2016 ban már csak 3.154.000 vezetékes fővonal volt, azaz 416.000 el – 10% al csökkent, addig a mobil előfizetések száma a 2004 es 8.727.000 ről 2016 ra 11.793.000 ra, 3.066.000 el, 35% al nőtt.

/ Kábeltelevíziós szolgáltatások

A digitális élettér XXI. századi jelentős szereplője a kábeltelevízió. 2008 decemberétől elérhető földi sugárzású szolgáltatást Magyarországon kizárólag az Antenna Hungária biztosítja, mely a lakosság 99% a számára elérhető.

Ezek ismeretében a kábeltelevíziós szolgáltatások száma lassan növekvő tendenciát mutat és mára a teljes magyar lakosság számára elérhető. 2004 ben 1.964.000, 2015 ben pedig 2.420.000 kábeltelevíziós előfizető volt. 11 év alatt 456.000 el, 23% al nőtt az kábeltelevíziós előfizetések száma.

Jellemzően a kábeltelevíziós szolgáltatatók internetes előfizetést is biztosítanak.

/ .hu domainek

A .hu közdomainek alatt delegált domainek számának alakulása megmutatja, hogy Magyarországon milyen ütemben fejlődik az internet. Nem csak a tartalomszolgáltatás, hanem a digitális vállalkozói kultúra is. Gazdasági, projekt és magán célokkal készült tartalmak változásait is magába foglalja ez a bővülés.

2004 ben még 93.590 delegált .hu végződés volt bejegyezve, ez 2016 ra 676.379 ne nőtt. 2012 ig két évente, szinte duplázódott a szám, majd 2012 után jelentősen belassult a növekedés, mondhatni normalizálódott a tendencia.

/ Összegzés

Értékelésünk alapján kijelenthető, hogy a 2004 es EU csatlakozást követően a digitális fejlettség technikai elemei 2017 re adottak. Van növekedési lehetőség minden területen, de a háttér biztosított, hogy Magyarország digitálisan fejlettebb legyen.

2017 re Magyarországon megvalósult a Digitális Egyenlőség Infrastruktúrája!

A Digitális Jövőért Alapítvány fő célja, hogy a meglévő technológiai alapok általános használatát erősítse, a digitális érettséget, írástudatlanságot csökkentse. A mindennapi használatban a meglévő lehetőségeket jobban és hatékonyabban használják már azon sokak, akik számára már a háttér adott.

 

Budapest, 2017. március 20.